Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Vraag een gratis proefles aan!

Privacyverklaring

Onderhavig privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, overeenkomsten en transacties met Snapdrive, Brueghelstraat 143, 2525RC Den Haag, KvK: 62866842

Doelen van gebruik

Om onze dienstverlening goed tot uitvoer te brengen, is het nodig dat Snapdrive in bepaalde gevallen gegevens van u opslaat. De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Relatiebeheer en contact
  • Product- en dienstontwikkeling
  • Gegevens om inzicht te krijgen over het gebruik van de website

Zonder uw toestemming zullen er geen persoonsgegevens worden verzameld. Gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten worden wel verzameld. Wanneer u gevraagd wordt om persoonsgegevens via de website en u verstrekt deze, zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij het verzenden van (contact)formulieren zal het IP-adres worden verzameld. Dit ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Deze zal eveneens worden aangewend om surf- en klikgedrag te analyseren.

Bewaring van gegevens

Snapdrive zal persoonsgegevens bewaren op basis van de wettelijke bewaartermijn. Zodra dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij bepaalde gegevens. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden, mits dit benodigd is om een overeenkomst uit te voeren, een transactie te voltooien of wanneer wetgeving dit vereist.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Beveiliging

Snapdrive maakt gebruik van verschillende veiligheidsprocedures om zorg te dragen voor bescherming van de verwerkte gegevens. Dit wordt gedaan om onder anderen te voorkomen dat onbevoegden toegang zullen hebben tot deze gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat gegevens niet in verkeerde handen komen.
Gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermt, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de overdracht van informatie over het internet niet altijd volledig worden gegarandeerd.

Gegevens inzien en aanpassen

U kunt Snapdrive benaderen om de gegevens in te zien welke zijn opgeslagen. U kunt eveneens het verzoek doen deze te wijzigen, aan te vullen dan wel te verwijderen. U hiervoor contact opnemen via het contactformulier.